Nasıl çalışır ?

Uzim Diagram


Çıktı almadan, oda oda gezdirmeden ve çalışanlarınızın ofise gelmesine gerek kalmadan imza süreçlerinizi tamamlayın.

Finans, personel, demirbaş, sözleşme vb. dokümanlarınız nerede (Kurumsal Kaynak Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Belge Yönetim Sistemi veya bunların dışında) üretilirse üretilsin; hızlı bir web servis entegrasyonu ile Uzim Sunucusu ™'na iletilmeleri yeter.
Uzim Sunucusu imza atması istenen kullanıcıyı bulur ve bilgisayarındaki Uzim İstemcisi ™ ile iletişime geçerek Elektronik İmza Kanuna'na uygun olarak dokümanı imzalatır.

Uzim, kurumsal imza akış süreçlerinizi destekler. Seri ve/veya paralel olarak imzalama yapılmasını sağlar.

Daha fazla bilgi
Akıllı Kartlar

Tüm ESHS'ler ile uyumlu

Uzim; Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM) başta olmak üzere tüm ESHS'ler (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı) tarafından sağlanan elektronik sertifikalar ile çalışır.

Benzer şekilde; Uzim, PKCS#11 standardını destekleyen tüm akıllı kart ve benzeri güvenlik donanımları ile çalışır.

Daha fazla bilgi
İşletim Sistemleri

Tüm platformlar

Uzim İstemcisi ™ işletim sistemi bağımsızdır. Windows™, Pardus™ başta diğer Linux varyasyonları ve MacOS™ dahil tüm yaygın işletim sistemlerinde çalışır. BigFix, SCCM gibi merkezi sistem yönetimi yazılımları tarafından tüm terminallere sessiz kurulum ve güncellemeye imkan verir.

Özellikler ve Standartlar

İmza Formatları

Uzim; tüm dosya türlerini imzalamak için CAdES (ETSI TS 101 733) ve PDF dosyalarına özel PAdES (ETSI TS 102 778) imza formatlarını destekler.

Daha fazla bilgi

İmza Tipleri

Uzim; temel imza (BES), zaman damgalı (EST), uzun dönemli (ESX) ve arşiv (ESA) elektronik imza tiplerini destekler. Uzim tarafından atılan imzalar uzun süreli olarak arşivlemeye uygundur.

Daha fazla bilgi

Tarayıcı Üzerinden İmzalama

Uzim; tarayıcı üzerinden akıllı kart ile imzalama için mevcut olan çözümlerin güvenlik ve sık güncelleme ihtiyacı dezavantajlarına sahip değildir. Güvenli, olarak web, mobil, masaüstü her türlü platformdan entegrasyona imkan verir.

Daha fazla bilgi

Çoklu Doküman imzalama

Uzim; aynı anda birden fazla dokümanın topluca imzalanmasına imkan vermektedir. Bu sayede özellikle yöneticilerin tek tek imza atmasına gerek kalmadan tek seferde birden fazla dokümanı hızla imzalamasını sağlar ve süreçlerinizi hızlandırır.

Yüksek Performans

Uzim; imzalama süresini kısaltacak ve kullanıcıların hızla imza atmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Akıllı kart işlemleri ve network haberleşmesi performansa yönelik olarak optimize edilmiştir.

Referanslarımız